top of page

Hvordan får man friske ledd?

C.A.R - Controlled Articular Rotations (Kontrollerte leddrotasjoner)

Først litt fakta:

  • Leddet må være i bevegelse for at brusken skal få næring fra leddvæsken. I et stivt ledd blir brusken tørr og kan begynne å bråke.

  • Hvorfor bør du legge inn CAR i din treningsrutine?

  • Ved å gjøre CARs regelmessig vil du bidra til at det hele tiden produseres leddvæske, og man minsker sjansen for at leddet føles stivt. Kontrollerte leddrotasjoner ved ytre grense for leddbevegelsen vil være hensiktsmessig for å unngå dette, og bruke hele bevegelsesbanen til leddet. Roterer alle kroppens ledd i aktive rotasjonsbevegelser i ytre grense av leddets bevegelse.

  • Leddets kapsel er er senter for alle ligamenter muskulatur som omkranser leddet. for at musklene skal fungere optimalt er det viktig at leddet kan ta ut alle bevegelsene, ved å utføre rotasjonsbevegelser i leddets ytterstilling får vi aktivert all muskulatur rundt leddet. Vi får full spenning i musklene, og gjennomfører dette med størst mulig grad av kontroll.

«Ledd som beveger seg godt får bedre næring.»

Fremgangsmåte:

1. Start med full sammentrekning i alle muskler i hele kroppen

2. Slapp av i hele kroppen

3. Begynn så å roter det leddet som du skal fokusere på fra hodet og nedover gjennom hele kroppen. Først overkroppen, så underekstremitetene. Bruk følgende rekkefølge, streb mot ytterstilling i alle ledd, kjenn på posisjoner som er vanskelig å gjennomføre og prøv å utfordre i neste rotasjon. Husk og roter i begge retningene. 4-6 rotasjoner.

Rekkefølge:

- nakken

- brystryggen

- lumbal delen av ryggen

- skulderleddet

- skulderbuen

- albueleddet

- håndleddet

- hofteleddet

- kneleddet

- ankelleddet

4. Når du har jobbet gjennom hele kroppen fortsetter du med «å riste løs» beveg alle ledd i ukontrollerte bevegelser uten mål og mening bare for å løse opp.

Sunne ledd vil bidra til en friskere kropp.

Lykke til :-)

- Anders M Hansen

#Trening #CAR #mobilitet #movement

Mine tips

#1 

Start i det små, ikke gjør alt på en gang.

 

#2

Endring tar tid, vær tolmodig. 

 

#3

Tenk på dagen i dag, den er det lettest å gjøre noe med.

bottom of page